VISI, MISI, OBJEKTIF, MATLAMAT SYARIKAT

 

VISI

Menjadi syarikat pengeluar produk makanan dan minuman
berasaskan buah-buahan serta sayur-sayuran
tropika yang ulung progresif serta berdaya saing di pasaran tempatan dan luar negara menjelang 2015. 

MISI

Mengoptima penghasilan produk makanan dan minuman yang bermutu berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran keluaran petani tradisional tempatan menerusi aplikasi teknologi pengeluaran yang lestari. 

OBJEKTIF

 • Menambah pendapatan petani dan pekebun kecil.
 • Mewujudkan industri pemprosesan produk hiliran dan tambah nilai kepada hasil pertanian tempatan.
 • Menjadi alternatif penyelesaian kepada masalah hasil buah-buahan tampatan.
 • Memperkembangkan lagi aktiviti Projek D'Raja Kelantan bagi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
MATLAMAT SYARIKAT


 1. Mengoptima pemprosesan buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang dikeluarkan petani tempatan kepada produk  tambah nilai makanan dan minuman.

 2. Menambah pendapatan petani menerusi pasaran hasil pertanian yang sistematik dan konsisten.

 3. Mengharmoni hubungan antara petani, pengeluar dan pengguna.

 4. Menggerakkan petani kearah pertanian moden serta berskala komersial.

 5. Mengadaptasi teknologi pengeluaran yang menepati piawai dalam dan luar negara.

 6. Mengekalkan pengeluaran produk yang bermutu, inovatif, kos efisen dan berdaya saing.

 7. Membantu mewujudkan industri hiliran berasaskan hasil sampingan industri buah-buahan dan sayur-sayuran.